บทที่3 คำถาม-แนะนำตัวเอง

14. What’s your name?
( วอทส ยัว เนม )
คุณชื่ออะไร
15. I’m viboon
( ไอแอม วิบูรณ์ )
ผมชื่อ วิบูรณ์
16. What’s your family name?
( วอทส ยัว แฟมเมอะลี เนม )
นามสกุลคุณคืออะไร
17. My Family name is boonma.
( มาย แฟมเมอะลี เนม อิส บุญมา )
ชื่อสกุลของครอบครัวคือ บุญมา
18. What’s your surname?
( วอทส ยัว เซอเนม )
นามสกุลคุณคืออะไร
19. What’s your nickname?
( วอทส ยัว นิคเนม )
ชื่อเล่นคุณคืออะไร
.

บทที่2 คำกล่าวต้อนรับ


8. It’s nice to meet you, I’m viboon  boonma.
( อิทส ไนซ ทู มีท ยู ไอแอม วิบูรณ์ บุญมา )
ยินดีที่ได้รู้จัก ผมชื่อ วิบูรณ์ บุญมา

9. Ladies and gentlemen, I’m pleased to see you here.
( เลดีส แอนด เจนทึลเมน ไอแอม พลีสท ทู ซี ยู เฮีย )
คุณสุภาพสตรี คุณสภภาพบุรุษ ฉันดีใจที่ได้มาพบคุณที่นี้

10. It’s nice to meet you, too.
( อิส ไนซ ทู มีท ยู ทู )
ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันครับ

11. Welcome all of you to Thailand
( เวลคอมอ  ออล เอิฟ ยู ทู ไทยแลนด์ )
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทย
.

บทที่1 คำทักทาย


1. Hello, how are you?
( เฮลโล ฮาว อา ยู )
สวัสดีครับ คุณสบายดีหรือเปล่า


2. Hi, What’s up
( ไฮ วอทส อัพ )
สวัสดี คุณเป็นอย่างไรบ้าง

3. Good morning, how’s everything?
( กุด มอนิง ฮาวส เอฟวรีธิง )
อรุณสวัสดิ์ คุณเป็นอย่างไรบ้าง

4. Good afternoon’ how have you been?
( กุด อาฟเทอะนูน ฮาว แฮฟ ยู บีน )
สวัสดีตอนบ่าย คุณเป็นอย่างไรบ้าง

5. Good evening’ how are you?
( กุด อีฟนิง ฮาว อา ยู )
สวัสดีตอนเย็น คุณเป็นอย่างไรบ้าง

6. Good bye, See you again tomorrow.
( กุด บาย ซี ยู เออะเกน ทูมอโร )
ลาก่อน แล้วเจอกันพรุ่งนี้

7. Good night, See you next time.
( กุด ไนท ซี ยู เนคซ ไทม)
ราตรีสวัสดิ์ แล้วค่อยเจอกันใหม่

.